SANGSKRIVNING

Sangskriverlinjen på Engelsholm Højskole er for dig der har ambitioner om at udtrykke dig kunstnerisk gennem ord og toner og gerne vil fordybe dig i processen. Den er for dig som er fascineret af synteser mellem sprog og lyd.

Gennem hele forløbet skriver og opfører vi vores sange og skitser for hinanden på linjen – enten akustisk eller fra en DAW. Det en naturlig del af sangskriverens hverdag at dokumentere arbejdet gennem studieoptagelser og skitser. I undervisningen arbejder vi i Logic Pro X – men anden software er også velkommen.

  • undervisere i sangskrivning på Engelsholm Højskole
  • Engelsholm Højskole sangskrivningselever
  • Engelsholm Højskole elev arbejder med sangskrivning på computer

SANGSKRIVNING PÅ ENGELSHOLM

Sangskrivning… Som nybegynder giver vi dig trygge rammer, du kan komme sundt i gang indenfor; som erfaren sangskriver bliver du udfordret på produktion, kunstforståelse, æstetik, identitet, betydningsindhold m.m så du med din sangskrivning kan afsøge nye afkroge af dit sind og din kunstneriske horisont.

Vi forholder os til sangskrivningens historie, undersøger forskellige traditioner, stilbegreber og temaer, dyrker dem og bryder med dem. Vi arbejder både individuelt og skriver sammen, og har minimum én performanceuge per semester, hvor vi spiller enten hjemme eller ude for et publikum.

I sangskrivnings værksted kan du bruge højskolens studiefaciliteter, hvor der er mulighed for at indspille analogt og udforske de kreative aspekter og valg der ligger i moderne musikproduktion. Vi samarbejder løbende med højskolens elektroniske musiklinje og laver tværfaglige projekter med de visuelle linjer.

Som elev på Sangskriverlinjen kan du låne en Martin D1 western guitar eller en guitar af lignende standard, og du får gratis guitarstrenge, mens du går på skolen. Dette skyldes et fornemt sponsorat fra Akustikken i Aarhus, der er landets førende leverandør af instrumenter til danske sangskrivere.

VÆRKSTED OG STUDIER


Musikalske teksturer og melodiskrivning

I denne uge skal vi tale om musikalske teksturer og melodiskrivning. Med musikalsk tekstur henvises der til de kompositoriske grundprincipper i den vestlige musik og dermed det, som 20. århundredes sangskrivning hviler på.

Herefter dykker vi ned i melodiernes “atomer”; deres bestanddele og opførsel. Al melodisk materiale består af en række byggesten, som vi skal undersøge: forskellige former for melodiske sekvenser med ‘tunes’ som et centralt begreb. Dertil går vi på jagt efter melodiske strukturer eller designs i vores søgen efter bedre at forstå melodiernes logik.


Introduktion til lydproduktion
i Logic Pro X

Ugen starter med en introduktion til brugen af skolens studier og indspilningsudstyr, hvorefter vi skal arbejde med indspilningsteknik og vokalprocessering.

Vi skal bruge ugen på at optage reallyde og prøve, hvordan man med få spor kan opsætte en produktion til sin sang, hvilket kan bidrage til nye måder at arbejde med sangskrivning på.


Tekstskrivning
og skrivemetoder

I denne uge skal vi udelukkende skrive og læse tekst. Et troværdigt og billedskabende sprog er elementært for den dygtige forfatter, hvorfor vi skal analysere klassiske, romantiske, moderne, og vore egne, tekster. Et grundlæggende spørgsmål drejer sig om hvordan man i det hele taget beskriver noget. Hvordan beskriver man verden og hvordan kommer man udover altid at skrive om sig selv? Vi skal øve os i kunsten at lade ens subjekt blive udenfor døren og få sproget selv i tale. Det gør vi ved at blive opmærksomme på vores automatsprog og skrivevaner. I denne uge vil du blive en tekstgenerator og vi skal læse alt lige fra poplyrik til kubistisk litteratur.


Sonateform og popform

En af de mest fortærskede og benyttede former inden for sangskrivning er den famøse ”popform”. Formen optræder i mange variationer og vi skal se nærmere på formens historiske udvikling op gennem den vestlige musikhistorie, analysere hvorfor den er så fandens populær og tilsyneladende svær at ”ryste af os” – og vi skal sammenligne forskellige typer af nyere popformer.

Modstiller vi den ”vestlige popform” med fx bluesformer og mere monodiske melodiformer, kommer den nyere sangskrivnings muligheder for at formeksperimentere til syne. Vi ser nærmere på nogle af de kapitaldrevne og rigide dogmer, der kan findes i nyere hitsingler.


Songtronica

Sammen med linjefaget Elektronisk musik skal vi blande de to tilgange: elektronisk musik og klassisk sangskrivning. Du kan som sangskriver forvente at blive klogere på studieproduktionen som kunstform; som elektronisk musiker kan du forvente at komme til at arbejde med udgangspunkt i det, der er den historiske baggrund for næsten al musik – melodi og tekst. Alle kan forvente at blive udfordret på deres felt og uden tvivl blive dygtigere som komponister.


Collageformer i moderne sangskrivning

Den skabende sangskriver er indhyllet i nutidens skriveteknikker og metoder. Brugen af samples og collager i sangskrivning er blevet et mainstreamfænomen, men ”genbrugskulturen” har sin egen (kunst)historie, og vi skal undersøge hvordan det vandrende musikalske materiale (gen)anvendes i popmusik, samt hvordan abstrakte collageformer er blevet comme il faut i nyere sangskrivning og musikproduktion.

Vi starter med den moderne musiks ”brud” hos bl.a. Arnold Schönberg og bevæger os op gennem det 20.århundredes avantgardekulturer, inden vi lander i nutidens Hip-Hop.


Færdigskrivning

I denne uge kigger vi nærmere på, hvordan man kommer videre fra rå skitse til en færdig sang. Sangskriveren kan, som det er tilfældet for alle skabende kunstnere, være sin egen værste fjende ved ikke at få gjort sine sange færdige. I arbejdet med færdigskrivningen kan en række forskellige betragtninger være en stor hjælp. Hvordan kan min intuition hjælpe mig? Opmærksomhed på en hård selvkritik? Hvornår er sangen færdig? Vi skal derfor i ugen arbejde med at finde det legende element frem og være uperfekte i skabelsen. Du vil se eksempler på sanges rejse fra iphoneskitse til færdig master.


Støj

Vi zommer ud og kigger på nogle absolut fundamentale begreber inden for musik og kunstforståelse: Støj og stilhed. Gennem analyser og en gennemgang af det 20. århundredes kunst- og musikhistorie kaster vi os ud i at forstå dette ’støjens århundredes’. Udover at det kan gøre os klogere på den tid, vi lever i, kan det også give os elementære indblik i de fænomener ud fra hvilke musikkens grundvæsen sættes i bevægelse – støj og stilhed – og lære hvordan det 20. århundredes avantgardeteknikker opererer selvfølgeligt i det 21. århundrede mainstreammusik.


Beatkultur og Phil Spector’s ”Wall of Sound”

I 1960’ernes Los Angeles udviklede den amerikanske producer Phil Spector en produktionsmetode kendt som ’Wall of Sound’. Vi dykker ned i de metoder, han brugte i studiet for at frembringe dette voldsomme og særegne lydudtryk, som skilte sig ud fra alt andet populærmusik i samtiden. Vi kommer også omkring Brian Wilson (The Beach Boys) der, gennem sin fascination af Spector, tog metoderne til sig og videreudviklede dem til nye højder på mesterværkerne ’Pet Sounds’ og det forliste album ’SMiLE’. I denne uge skal du selv afprøve nogle af metoderne og lave dine egne Wall of sound-sange.


Identitet og ikke-identitet

Sangskrivningstraditionen kæmper med nemt at blive en omgang “small talk”. En pæn orden af gentagelser, floskler, automattanker og udtryk. Hvordan når vi udover det, så vi kan skrive sange og musik, der vil mere med verden end bare dét at tale om os selv og vores mere eller mindre tilfældige erkendelser og oplevelser? Vi skal kaste os ud i en filosofisk snak om identitet forstået som ‘genkendelighed’ og modstille med det, som umiddelbart er vanskeligere at genkende. Identitet overfor ikke-identitet – det massekulturelle overfor det særegne – kopien overfor originalen – det partikulære overfor det ikke-partikulære osv. Store termer, men vi kaster os ud i tankerne og ser, hvad vi får sat i gang.


Co-writing

I denne uge skal I skrive sammen to og to. Der kan opstå en helt speciel magi i sangskrivningen gennem samarbejder eller ”co-writes”. Så lad der være dobbelt-op på kreativiteten og bliv klogere på jer selv som sangskrivere. Gennem det at lære hinandens styrker at kende, vil I komme til at opsøge og undersøge helt nye musikalske græsgange.


Performance

En spændende og væsentlig opgave for sangskriveren består i at udvikle sit personlige udtryk og fremføre sine sange for andre. Derfor skal du i denne uge arrangere dine numre med de andre elever og performe dem til en fælles ’sangskriverkoncert’ senere på ugen – det vil samtidig fungere som forberedelse til de koncerter, der kunne tænkes at komme i programmet under studieturen.


Proces og kontekst

Vi skal arbejde med forskellige metoder til at generere idéer for at få dit projekt så spændende, udfordrende og fantasifuldt som muligt. Ugen vil også stå i ”færdigskrivningens” tegn. Vi skal tale om, hvornår en sang er færdig. Hvornår stopper en sang med at være en ’skitse’ og hvornår er det et færdigt, selvstændigt stykke musik? Bliver noget overhovedet nogensinde færdigt? Det skal vi undersøge på baggrund af givende interviews og filosofier med/af en række komponister, sangskrivere, producere, kunstnere m.m.


Praktikanter fra konservatoriet

I efterårssemestrene får vi besøg af 2.års-studerende fra DIEM, den elektroniske musikuddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium. Som et led i deres uddannelse skal de prøve at undervise i to uger, og det er ikke til at vide, hvad de vil finde på, men det plejer bestemt ikke at være kedeligt. Forvent at blive udfordret. De vil samtidig kunne give et indtryk af studiemiljøet på DIEM, og hvad der kræves for at komme ind på uddannelsen.

  • Engelsholm Højskole sangskrivning
  • Sangskrivning Engelsholm Højskole
  • Sangskrivning Engeslholm Højskole

FÆLLES AKTIVITETER


STUDIETUR

Hvert semester er der en studietur. Her kommer vi ind under huden på det miljø, der er grobund for kunsten. Du kommer til at møde kunstnere, se værksteder og opleve kunst. Det bliver en alsidig tur, hvor du konfronteres med samtidskunst krydret med nogle unikke og enestående naturoplevelser.

GÆSTELÆRERE

Bjarke Porsmose og Christian Hjelm er faste undervisere. Herudover er en bred vifte af interessante gæsteundervisere tilknyttet; bl.a. Bisse, Gisli Gislason, Tobias Stenkjær(Universal), Marie Fisker, Christian Alvad, Perry Stenbäck, Søren Møller, Mads Mouritz, Lone Hørslev, Nikolaj Vonsild (When Saints Go Machine), Kasper Kaae (Cody), Cæcilie Trier (Choir of Young Believers), Peter H. Olesen (De efterladte), MC Hansen, Kaspar Vig, Roar Amundsen, Jonathan Byrd, Andreas Führer, Marie Fisker og Chris Barron (Spin Doctors). På Engelsholm Sangskriverlinje arbejder vi endvidere sammen med praktikanter fra sangskriverlinjen på Århus Rytmiske Musikkonservatorium samt elever fra Forfatterskolen.


PROJEKTUGER

De sidste fire uger af semestret arbejder du med et selvdefineret projekt selvstændigt eller sammen med andre – et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Projektugerne er en unik chance for at komme i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen – men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektet består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet – og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

Den sidste uge af projektperioden er rettet mod semesterets afslutningsudstilling, hvor alle linjer præsenterer deres værker. Udstillingen er et offentligt arrangement.

Afslutningsprojektet er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra idé til færdigt produkt.

Det siger eleverne

Oplev værkstederne, mød eleverne, snak med underviserne og mærk stemningen. Kig gerne forbi og få en rundvisning.

Christian Hjelm underviser sangskrivning Engelsholm Højskole

CHRISTIAN HJELM

Underviser

BJARKE PORSMOSE

Underviser
engelsholm højskole logo

ENGELSHOLM HØJSKOLE
Mail engelsholm@engelsholm.dk
Tel  +45 75 88 35 55 
(man-tors 8-14, fredag 8-13)

FORSTANDER
Jakob Bonderup
Mail jakob@engelsholm.dk
Tel +45 20 40 88 98

ADRESSE
Engelsholmvej 6
DK-7182 Bredsten