Skip to main content

Sangskrivning

Drømmer du om at arbejde med musik og være en del af et musikalsk fællesskab?

Sangskrivning er en vigtig del af Engelsholms DNA. Vi har et stort fællesskab omkring musik både på og udenfor skolen, hvilket giver dig en enestående mulighed for at lære af andre musikere samt finde inspiration i vores levende og kreative musikalske miljø.

I Sangskrivning arbejder vi med kompositionshistorie, stilbegreber, trends og teknikker, hvor vi lytter, taler sammen og finder ny inspiration. Her vil du få medindflydelse i forhold til emner, vi bringer op. 

Vores undervisere er selv skabende kunstnere og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig på scenen og i musikbranchen. Det vil du tydeligt kunne mærke i undervisningen. 

I undervisningen opfører vi vores sange og skitser for hinanden. Sangskrivning arrangerer også koncerter for resten af højskoleholdet, hvor vi optræder med vores musik. Her vil linjefaget VJing ofte skabe for flotte visuals til musikken.

Du har mulighed for at benytte vores studiefaciliteter til at indspille analogt eller arbejde med elektronisk musikproduktion. Der er også mulighed for at låne en Martin D1 western guitar eller lignende standard, når du går på Sangsskrivning.

Vi arbejder tæt sammen med Linjefaget Elektronisk Musik, f.eks. ved at samarbejde på projekter, synge og spille med hinanden eller lave bands sammen. 

  • Engelsholm Højskole elever arbejder med elektronisk musik
  • elever på engelsholm højskole
  • Engelsholm Højskole elever arbejder med elektronisk musik
  • undervisere i sangskrivning på Engelsholm Højskole
  • Engelsholm Højskole elever arbejder med sangskrivning
  • studio paa engelsholm højskole
  • elever på engelsholm højskole

Temaer i Sangskrivning


Støj

Støj er et fundamentalt begreb i moderne lyd, musik og kunstforståelse. Det 20.århundrede kan på mange måder kaldes ”støjens århundrede”. Støj har sat sit store præg på hvordan vi i dag oplever lyd og hvordan vi forstår verden via dens lyde. Vi skal på sporet af støjens bevægelse fra 1800-tallets industrifabrik til samtidens støjende popmusik.  


Introduktion til lydproduktion
i Logic Pro X

Et vigtigt værktøj for sangskrivere i dag er at kunne indspille, lytte og tage stilling til sit eget materiale. Med en grundlæggende viden om Logic Pro X og sangproduktion vil du blive i stand til at supplere og forfine dit kunstneriske udtryk med nye måder at skrive sange på.


Lyrik

Hvordan beskriver man verden omkring sig, en tanke eller en følelse? Hvordan kommer man ud over at skrive om sig selv? Vi skal arbejde med at få sproget selv i tale og gøre det ud fra tre lyriske idealkategorier. Du vil lære om lyddigtning, associativ lyrik og poplyrik.


HYPERPOP OG PC MUSIC 

Amerikanske avantgardister, som Conlon Nancarrow, eksperimenterede med tidlig maskinmusik på selvspillende klaverer. Denne maskinmusik sammenligner vi med samtids- og popmusik i 2023.

Vi skal lave popmusik, der flyder ud over alle grænser, når vi ser nærmere på PC Music og Hyperpop. Bliv introduceret til Black Midi, generativ musik, æstetisk “maksimalisme” og anden “umulig musik”.


POPFORM OG KOLLAGEFORM  

Popformen optræder i mange variationer og er tilsyneladende svær at ryste af os. Vi ser nærmere på traditionelle, alternative og elektroniske popformer.  

Over for popformen sætter vi kollageformen. En form af brud og kontraster, også er rigt benyttet i sangskrivningen, både i radikale, avantgardistiske udtryk og i sange med en internaliseret kollage.  


Performance

En spændende og væsentlig opgave for sangskriveren består i at udvikle sit personlige udtryk og fremføre sine sange for andre. Derfor skal du i denne uge arrangere dine numre med de andre elever og performe dem til en fælles ’sangskriverkoncert’ senere på ugen – det vil samtidig fungere som forberedelse til de koncerter, der kunne tænkes at komme i programmet under studieturen. 


Færdigskrivning

Hvordan man kommer fra rå skitse til en færdig sang? Hvordan kan min intuition hjælpe mig? Hvornår har jeg brug for hjælp fra andre og hvornår er musikken egentlig færdig?  Vi skal arbejde med proces; inspiration, koncept, forventning, eksperiment og beslutning i en sangproduktions skabelse fra iphone-skitse til udgivet master. 


Co-writing

I denne uge skal I skrive sammen to og to. Der kan opstå en helt speciel magi i sangskrivningen gennem samarbejder eller “co-writes”. Så lad der være dobbelt op på kreativiteten og bliv klogere på jer selv som sangskrivere. Gennem det at lære hinandens styrker at kende, vil I komme til at opsøge og undersøge helt nye musikalske græsgange.


Melodi

Melodi er muligvis sangskriverens primære værktøj, men hvordan opstår melodier, og hvordan kan vi selv opfinde dem? Melodier består af intervaller og motiver, som kan sammensættes til enkle eller kryptiske tonerækker. Bliv introduceret til uendelige melodier, popmelodier, tunes og tune-designs, naturmelodier, hooks, generative melodier m.m. Vi arbejder med, hvordan man finder og opfinder nye melodier, og hvordan vi gør dem gode.


Identitet og ikke-identitet

Sangskrivningstraditionen kæmper med nemt at blive en omgang “small talk”. En pæn orden af gentagelser, floskler, automattanker og udtryk. Hvordan når vi udover det, så vi kan skrive sange og musik, der vil mere med verden end bare dét at tale om os selv og vores mere eller mindre tilfældige erkendelser og oplevelser? Vi skal kaste os ud i en filosofisk snak om identitet forstået som ‘genkendelighed’ og modstille med det, som umiddelbart er vanskeligere at genkende. Identitet overfor ikke-identitet – det massekulturelle overfor det særegne – kopien overfor originalen – det partikulære overfor det ikke-partikulære osv. Store termer, men vi kaster os ud i tankerne og ser, hvad vi får sat i gang.


BEATKULTUR OG PHIL SPECTOR’S ”WALL OF SOUND” 

I 1960’ernes Los Angeles udviklede den amerikanske producer Phil Spector en produktionsmetode kendt som ’Wall of Sound’. Vi dykker ned i de metoder, han brugte i studiet for at frembringe dette voldsomme og særegne lydudtryk, som skilte sig ud fra alt andet populærmusik i samtiden. Vi kommer også omkring Brian Wilson (The Beach Boys) der, gennem sin fascination af Spector, tog metoderne til sig og videreudviklede dem til nye højder på mesterværkerne ’Pet Sounds’ og det forliste album ’SMiLE’. I denne uge skal du selv afprøve nogle af metoderne og lave dine egne Wall of sound-sange. 


ATONAL SANGSKRIVNING 

I denne uge skal vi endeligt rive harmonikkens rødder op. Vores moderne tid har mange sensibiliteter og verden kan, med andre ord, føles i systematisk ubalance. Den atonale musik er spændende at undersøge, for den hjælper os med at sætte ord, system og stemning på en verden der er mere konfliktfyldt og usammenhængende end f.eks. popsange synes at give indtrykket af. Lær at skrive musik hvor kvaliteten findes i dissonansen, i den uopløste spænding og i selve den usammenhængende verdens smukke sensibilitet. Lad os lade dissonanserne klinge frit og stille brydninger ud til offentligt skue! 

 


PRODUKTION OG TOPLINE 

Lav musik sammen uden på noget tidspunkt at arbejde sammen. Det bliver en mental øvelse i at dosere de forskellige trin i skrivningsprocessen på en måde, så det bliver overskueligt og ja – sjovt! Du bliver udfordret i lave sangproduktioner og toplines. 


COLAB

Tværfagligt samarbejde med linjen for Elektronisk Musik. Komposition af fælles tredje. 


AMBIENS

I traditionel musikforståelse er det melodien, der bidrager med variation i sangens forløb. Men i monotone kollager, er der ikke markante melodier, temaer eller store dynamiske udsving. Derimod henledes opmærksomheden på mikrotonale forandringer i teksturen; i ambiensen. Lydbaggrunden træder i forgrunden og fremdriften punkteres og dette skifte i perspektiv giver mulighed for at arbejde med en form for vertikal musik. I arbejdet med ambiens i sangskrivning skal vi skrive sange, hvor tiden står stille.


Praktikanter fra konservatoriet

I efterårssemestrene får vi besøg af 2. års-studerende fra DIEM, den elektroniske musikuddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium. Som et led i deres uddannelse skal de prøve at undervise i to uger, og det er ikke til at vide, hvad de vil finde på, men det plejer bestemt ikke at være kedeligt. Forvent at blive udfordret. De vil samtidig kunne give et indtryk af studiemiljøet på DIEM, og hvad der kræves for at komme ind på uddannelsen. 


STUDIETUR

Hvert semester er der en studietur. Her kommer vi ind under huden på det miljø, der er grobund for kunsten. Du kommer til at møde kunstnere, se værksteder og opleve kunst. Det bliver en alsidig tur, hvor du konfronteres med samtidskunst krydret med nogle unikke og enestående naturoplevelser.

GÆSTELÆRERE

Bjarke Porsmose og Christian Hjelm er faste undervisere. Herudover er en bred vifte af interessante gæsteundervisere tilknyttet; bl.a. Bisse, Gisli Gislason, Tobias Stenkjær(Universal), Marie Fisker, Christian Alvad, Perry Stenbäck, Søren Møller, Mads Mouritz, Lone Hørslev, Nikolaj Vonsild (When Saints Go Machine), Kasper Kaae (Cody), Cæcilie Trier (Choir of Young Believers), Peter H. Olesen (De efterladte), MC Hansen, Kaspar Vig, Roar Amundsen, Jonathan Byrd, Andreas Führer, Marie Fisker og Chris Barron (Spin Doctors). På Engelsholm Sangskriverlinje arbejder vi endvidere sammen med praktikanter fra sangskriverlinjen på Århus Rytmiske Musikkonservatorium samt elever fra Forfatterskolen.


PROJEKTUGER

De sidste fire uger af semestret arbejder du med et selvdefineret projekt selvstændigt eller sammen med andre – et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Projektugerne er en unik chance for at komme i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen – men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektet består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet – og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

Den sidste uge af projektperioden er rettet mod semesterets afslutningsudstilling, hvor alle linjer præsenterer deres værker. Udstillingen er et offentligt arrangement.

Afslutningsprojektet er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra idé til færdigt produkt.

Det siger eleverne

Oplev værkstederne, mød eleverne, snak med underviserne og mærk stemningen. Kig gerne forbi og få en rundvisning.