Skip to main content
David Mondrup Elektronisk Musik Engelsholm Højskole
UNDERVISER

Margrethe Kruse Ellegaard

“Kunst handler om os alle – om det, at være menneske i verden”

FAG: Kunsthistorie og Tegning

UDDANNELSE OG BAGGRUND
Margrethe Kruse Ellegaard Margrethe er uddannet tegner og grafiker fra Designskolen Kolding. Derudover er hun cand. mag. i kunsthistorie og museologi fra Aarhus Universitet samt voksenunderviser fra Jelling Seminarium. Sideløbende med undervisningen arbejder hun som selvstændig billedkunstner, hvor hun skaber store oliemalerier og forskellige tegne- og udsmyknings opgaver for bl.a. museer, institutioner og forlag.

Hun har mange års erfaring i at undervise i tegning, maleri, billedkunst og kunst- og kulturfag på kunstmuseer, seminarium, højskoler, daghøjskoler m.m. og har således en både praktisk og teoretisk tilgang til billedkunsten.

Margrethe underviser i fagene Kunsthistorie og Tegning på Engelsholm Højskole. Hun har en uhøjtidelig tilgang til kunst og punkterer gerne eventuelle myter og snobberi med henblik på at trænge ind til kernen i, hvad det vil sige at være skabende. Eksempler på emner i kunsthistorie: avantgardekunst, skulptur, punk, design historie og maleri.

Et særligt fokus lægges på kvindelige og ikke-vestlige kunstnere. I undervisningen lægges der stor vægt på refleksion og undren, og hvor det giver mening for forståelsen af de forskellige kunstperioder, inddrages relevante teorier og teoretikere. Tegneundervisningen indeholder præsentation af forskellige metoder og materialelære, og der er højt til loftet og plads til fordybelse.