BILLEDKUNST

På linjen Billedkunst på Engelsholm Højskole arbejder vi værkstedsorienteret med kunsten. Billedkunst på Engelsholm Højskole arbejder i 3 veludstyrede atelierer: Malersal, serigrafi og grafik. Vores mål er at styrke dit personlige billedmæssige udtryk og formsprog inden for maleri, serigrafi og grafik.

På vores billedkunstskole består undervisningen af oplæg med udgangspunkt i kunsthistorien, opgaver, diskussion og dialog samt personlig vejledning. Udfordringen ligger i at åbne sig og bryde med konventionelle måder at tænke og handle på inden for billedkunsten. Vi har fælles billedgennemgang, hvor vi diskuterer værkerne og kommer med konstruktiv kritik.

Vi gennemgår mange forskellige teknikker inden for maleri og grafik på vores billedkunstskole, som fx farvelære, komposition, maleteknik, tegning, serigrafi og fototryk m.m.

Arbejdsformen er ofte projektorienteret, og der er mange forskellige teknikker og udtryk i spil på samme tid. Undervisningen på vores billedkunstskole tager udgangspunkt i niveau og ambition: Skal dit forløb på billedkunstlinjen være akademiforberedende? Skal det munde ud i en ansøgning til censurerede udstillinger? Eller skal forløbet fungere som udvikling af en personlig passion? Sammensætningen af deltagerne giver gensidig inspiration og en fantastisk dynamik.

Tegning

Hvis du deltager på vores billedkunstskole, deltager du også én gang om ugen i faget Tegning. Her arbejder vi bl.a. med ideudvikling, klassiske tegnelære og tredimensionel formgivning.