BILLEDKUNST

Billedkunst er mulighedernes land for at lade sig inspirere af kunsthistorien og samtidskunsten, for at undersøge, idégenere og eksperimentere og for at give udtryk for indtryk indenfor maleri, installation, tegning og grafik.

Vi arbejder i billedkunstundervisningen med 7-14 dages projekter. I hvert projektforløb kan du forvente at blive kastet ud i nye måder at udtrykke dig på, samtidig med at nye teknikker tilknyttes de forskellige temaer. 

 • Engelsholm billedkunst langt kursus
 • Engelsholm billedkunst langt kursus
 • Engelsholm billedkunst langt kursus
 • Engelsholm billedkunst langt kursus

BILLEDKUNST ER …

I løbet af semesteret gennemgår vi mange forskellige udtryk og teknikker inden for maleri og grafik, og i værkstedet kan du arbejde med fx farvelære, komposition, maleteknikker med akryl, collage, tegning, xerolitografi, collografi og fototryk m.m.

Arbejdsformen er ofte projektorienteret, og der er mange forskellige teknikker og udtryk i spil på samme tid. På Engelsholm Højskole arbejder vi værkstedsorienteret med kunsten, med hovedvægt på maleri og grafik.

Målet er at øge dit kendskab til kunsthistorien og samtidskunsten og finde inspiration, som kan styrke og inspirere dit personlige billedmæssige udtryk og formsprog inden for maleri og grafik. Undervisningen består af tematiske oplæg med udgangspunkt i kunsthistorien og samtidskunsten, opgaver, diskussion og dialog samt personlig vejledning.

Udfordringen ligger i at åbne sig og bryde med konventionelle måder at tænke og handle på inden for billedkunsten. Vi har fælles billedgennemgang, hvor vi diskuterer og perspektiverer værkerne og kommer med konstruktiv kritik.

Undervisningen tager udgangspunkt i niveau og ambition: Skal dit forløb på billedkunstlinjen være akademiforberedende? Skal det munde ud i en ansøgning til censurerede udstillinger? Eller skal forløbet fungere som udvikling af en personlig passion? 
Dette mix af deltagertyper borger for gensidig inspiration og intern dynamik på holdet.

BILLEDKUNST PÅ ENGELSHOLM


PARAFRASER

Gennem tiderne har kunstnere i høj grad ladet sig inspirere af hinanden. At tage udgangspunkt i en anden kunstners værk og lave sin egen personlige version af det kaldes for en parafrase. Hvordan kan et motiv, et tema, en detalje eller en farveholdning sættes ind i nye rammer.

Når vi arbejder med parafrase vil vi have fokus på parafrasens kunsthistorie, moodboards, grundlæggende maleteknikker og farvelære.


Det eksperimenterende maleri

At male handler om at fortælle historier – og mange af nutidens kunstnere arbejder med stor fortælleglæde. Vi ser på, hvordan stilarter og teknikker blandes og referencer til kunsthistorien drages ind.

Hvad kan man tillade sig? Hvilke virkemidler kan man benytte sig af? Vi lader os inspirere af collage, street art, ekspressivt maleri og samtidskunst og sammensætter det til nye udtryk. Vi hælder, kaster og drypper maling på lærredet og lader tilfældighederne inspirere til nye og ”tilfældige” indgange til maleriet. Vi bygger op og bryder ned. Vi analyserer og tager stilling til det færdige udtryk.


Collagen, artist books og maleriet

Ordet collage kommer fra det franske coller, som betyder at lime. De første collager blev lavet i 1911-12 af Pablo Picasso og Georges Braque i Paris. Siden brugte bl.a. popkunstneren James Rosenquist collagen som forarbejde til maleriet. Collagen er atter ved at vinde terræn i samtidskunsten – der klippes, klistres, syes, broderes, tegnes, males og trykkes som aldrig før.

Kursus i at sy små bøger, som vi forvandler til en artist book/et selvstændigt værk.

Vi har fokus på det narrative udtryk, kompositioner, mønstre og ornamentik.


Portræt og iscenesættelse

Portrættet er en af de helt store genrer i kunsten gennem tiderne. Alle kunsthistoriske perioder har deres bud på, hvordan et menneske kan afbildes. Vi ser eksempler fra forskellige tiders selvportrætter, familieportrætter, kunstnerportrætter osv. men fokuserer især på surrealismens gådefulde og mystiske univers, hvor portrætkunsten i høj grad dyrkes.

Hvilke objekter kan fortælle noget om dig? Hvordan relateres du til din omverden? Hvilket kropsprog har du lyst til at dyrke? Kan man male et selvportræt uden at male sig selv?

Der er fokus på at lave en serie af billeder/installationer og at tegne, male, forme (selv) portrætter – med og uden ansigt.


Bordets glæder – ”lag på lag på lag-maleri”

Bordet samler, bordet fanger – især opmærksomhed. Vi mødes ved det, spiser ved det, læser eller skriver ved det, arbejder ved det, dækker det op, beder bordbøn ved det eller rejser os fra bordet. Vi sidder ved det hver dag, det samler og skaber afstand mellem os på samme tid. Store beslutninger tages over det – og mange mennesker tjener deres løn ved det.

Vi arbejder med bordet som fælles motiv og som iscenesættelse, hvor oplæg giver indsigt i, hvad der i kunsthistoriske perioder er foregået ved bordet.

Vi har fokus på skrift, ”sort lærred”, perspektivet og ”lag-på-lag” teknikker.


Natur versus kultur

Siden renæssancen har kunstnere beskæftiget sig med landskabet. Først som en baggrund til billedets egentlige handling, siden som et selvstændigt motiv. Nogle gange er landskabet et helt konkret sted, nogle gange et nærmest abstrakt virvar af farver eller et ”indre landskab”, der udtrykker en mental tilstand.

Til temaet hører også blomster og buketter, der stadig den dag i dag er et populært motiv. Vi ser på forskellige måder at male blomster på og snakker om, hvordan de kan være et billede på forgængelighed, uskyld, det kvindelige køn, død, genopstandelse og meget andet.

Vi har fokus på perspektivet, klima og bæredygtighed, sammenhængen mellem maleri og installation.


Grafisk værksted – højtryk, dybtryk og monotypi

Grafik er en selvstændig genre inden for billedkunsten. Det særlige ved grafikken er muligheden for at trykke det samme motiv flere gange. En fordel er, at man kan opnå mange forskellige resultater og afprøve et motiv hurtigere og med variation – fx i farven.

De første dage gennemgås og afprøves forskellige teknikker, så du bliver i stand til at eksperimentere med de teknikker, du foretrækker og får mulighed for at blande dem – måske opstår helt nye udtryk. Det er også oplagt at arbejde videre på værkerne med fx blyant, kul, akvarel og akryl.


GÆSTEUNDERVISERE

I løbet af semestret vil du få gæsteundervisning fra aktive kunstnere, der vil give et indblik i deres praksis og deres viden. Tidligere har linjefaget haft besøg af Mette Rishøj, Birgit Bjerre, Eske Kath, Mia-Nelle Drøchsler og David Ramirez blandt andre.

 • Engelsholm Billedkunst værksted

FÆLLES AKTIVITETER


STUDIETUR

Hvert semester er der en studietur. Her kommer vi ind under huden på det miljø, der er grobund for kunsten. Du kommer til at møde kunstnere, se værksteder og opleve kunst. Det bliver en alsidig tur, hvor du konfronteres med samtidskunst krydret med nogle unikke og enestående naturoplevelser.

GÆSTELÆRERE

I løbet af semestret vil du få gæsteundervisning fra aktive kunstnere, der vil give et indblik i deres praksis og deres viden. Tidligere har linjefaget haft besøg af Mette Rishøj, Birgit Bjerre, Eske Kath, Mia-Nelle Drøchsler og David Ramirez blandt andre.


PROJEKTUGER

De sidste fire uger af semestret arbejder du med et selvdefineret projekt selvstændigt eller sammen med andre – et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Projektugerne er en unik chance for at komme i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen – men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektet består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet – og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

Den sidste uge af projektperioden er rettet mod semesterets afslutningsudstilling, hvor alle linjer præsenterer deres værker. Udstillingen er et offentligt arrangement.

Afslutningsprojektet er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra idé til færdigt produkt.

Det siger eleverne

Oplev værkstederne, mød eleverne, snak med underviserne og mærk stemningen. Kig gerne forbi og få en rundvisning.

 • UNDERVISER

  BENTE STAMP

  Bente underviser i billedkunst med fokus på maleri, grafik, kunsthistorie og tegning.

  Bente er uddannet lærer fra Skive Seminarum og har undervist i højskoleverdenen i en menneskealder. Hun har haft sit eget galleri og været kunstleder på diverse udenlandske højskoleophold, samt holdt udstillinger i Danmark & udlandet.

engelsholm højskole logo

ENGELSHOLM HØJSKOLE
Mail engelsholm@engelsholm.dk
Tel  +45 75 88 35 55 
(man-tors 8-14, fredag 8-13)

FORSTANDER
Jakob Bonderup
Mail jakob@engelsholm.dk
Tel +45 20 40 88 98

ADRESSE
Engelsholmvej 6
DK-7182 Bredsten