Skip to main content

BILLEDKUNST

Billedkunst er mulighedernes land for at lade sig inspirere af kunsthistorien og samtidskunsten, samt undersøge, idégenerere, eksperimentere og udtrykke indtrykkene indenfor maleri, installation, tegning og grafik.

Vi arbejder i billedkunstundervisningen med 2-3 ugers projekter. I hvert projektforløb kan du forvente at blive kastet ud i nye måder at se på billeder og udtrykke dig på samtidig med, at nye teorier og teknikker tilknyttes de forskellige temaer. 

Engelsholm billedkunst langt kursus
Engelsholm billedkunst langt kursus
Engelsholm billedkunst langt kursus
Engelsholm billedkunst langt kursus

BILLEDKUNST ER …

I Billedkunst får du kendskab til kunsthistorien og samtidskunsten og får inspiration, som kan styrke og inspirere dit personlige billedmæssige formsprog og udtryk inden for maleri og grafik.

Undervisningen består af tematiske kunstneriske oplæg, opgaver, diskussion og dialog samt personlig vejledning.

Arbejdsformen i Billedkunst er ofte projektorienteret. Vi gennemgår mange forskellige udtryk med udgangspunkt i kunsthistorien og samtidskunsten. Udfordringen ligger i at åbne sig og bryde med konventionelle måder at tænke og handle på inden for billedkunsten. Vi har fælles billedgennemgang, hvor vi diskuterer og perspektiverer værkerne og kommer med konstruktiv kritik.

I det grafiske værksted arbejder vi med forskellige trykmetoder: monotypi, collografi, linoleumstryk, koldnålsradering og reduktionstryk m.m.

BILLEDKUNST PÅ ENGELSHOLM


PARAFRASER

Gennem tiderne har kunstnere i høj grad ladet sig inspirere af hinanden. At tage udgangspunkt i en anden kunstners værk og lave sin egen, personlige version af det, kaldes for en parafrase. Hvordan kan et motiv, et tema, en detalje eller en farveholdning sættes ind i nye rammer?

Når vi arbejder med parafrase, vil vi have fokus på parafrasens kunsthistorie, moodboards, grundlæggende maleteknikker og farvelære.


Det eksperimenterende maleri

At male handler om at fortælle historier – og mange af nutidens kunstnere arbejder med stor fortælleglæde. Vi ser på, hvordan stilarter og teknikker blandes og referencer til kunsthistorien drages ind.

Hvad kan man tillade sig? Hvilke virkemidler kan man benytte sig af? Vi lader os inspirere af collage, street art, ekspressivt maleri og samtidskunst og sammensætter det til nye udtryk. Vi hælder, kaster og drypper maling på lærredet og lader tilfældighederne inspirere til nye og ”tilfældige” indgange til maleriet. Vi bygger op og bryder ned. Vi analyserer og tager stilling til det færdige udtryk.


Collagen, artist books og maleriet

Ordet collage kommer fra det franske coller, som betyder at lime. De første collager blev lavet i 1911-12 af Pablo Picasso og Georges Braque i Paris. Siden brugte bl.a. popkunstneren James Rosenquist collagen som forarbejde til maleriet. Collagen er atter ved at vinde terræn i samtidskunsten – der klippes, klistres, syes, broderes, tegnes, males og trykkes som aldrig før.

Kursus i at sy små bøger, som vi forvandler til en artist book/et selvstændigt værk.

Vi har fokus på det narrative udtryk, kompositioner, mønstre og ornamentik.


Portræt og iscenesættelse

Portrættet er en af de helt store genrer i kunsten gennem tiderne. Alle kunsthistoriske perioder har deres bud på, hvordan et menneske kan afbildes. Vi ser eksempler fra forskellige tiders selvportrætter, familieportrætter, kunstnerportrætter osv. men fokuserer især på surrealismens gådefulde og mystiske univers, hvor portrætkunsten i høj grad dyrkes.

Hvilke objekter kan fortælle noget om dig? Hvordan relateres du til din omverden? Hvilket kropsprog har du lyst til at dyrke? Kan man male et selvportræt uden at male sig selv?

Der er fokus på at lave en serie af billeder/installationer og at tegne, male, forme (selv-) portrætter – med og uden ansigt.


Bordets glæder – ”lag på lag på lag-maleri”

Bordet samler, bordet fanger – især opmærksomhed. Vi mødes ved det, spiser ved det, læser eller skriver ved det, arbejder ved det, dækker det op, beder bordbøn ved det eller rejser os fra bordet. Vi sidder ved det hver dag, det samler og skaber afstand mellem os på samme tid. Store beslutninger tages over det – og mange mennesker tjener deres løn ved det.

Vi arbejder med bordet som fælles motiv og som iscenesættelse, hvor oplæg giver indsigt i, hvad der i kunsthistoriske perioder er foregået ved bordet.

Vi har fokus på skrift, ”sort lærred”, perspektivet og ”lag-på-lag” teknikker.


Natur versus kultur

Siden renæssancen har kunstnere beskæftiget sig med landskabet. Først som en baggrund til billedets egentlige handling, siden som et selvstændigt motiv. Nogle gange er landskabet et helt konkret sted, nogle gange et nærmest abstrakt virvar af farver eller et ”indre landskab”, der udtrykker en mental tilstand.

Til temaet hører også blomster og buketter, der stadig den dag i dag er et populært motiv. Vi ser på forskellige måder at male blomster på og snakker om, hvordan de kan være et billede på forgængelighed, uskyld, det kvindelige køn, død, genopstandelse og meget andet.

Vi har fokus på perspektivet, klima og bæredygtighed, sammenhængen mellem maleri og installation.


Grafisk værksted – højtryk, dybtryk og monotypi

Grafik er en selvstændig genre inden for billedkunsten. Det særlige ved grafikken er muligheden for at trykke det samme motiv flere gange. En fordel er, at man kan opnå mange forskellige resultater og afprøve et motiv hurtigere og med variation, fx i farven.

De første dage gennemgås og afprøves forskellige teknikker, så du bliver i stand til at eksperimentere med de teknikker, du foretrækker og får mulighed for at blande dem. Måske opstår helt nye udtryk ? Det er også oplagt at arbejde videre på værkerne med fx blyant, kul, akvarel og akryl.


GÆSTEUNDERVISERE

I løbet af semestret vil du få gæsteundervisning fra aktive kunstnere, der vil give et indblik i deres praksis og deres viden. Tidligere har linjefaget haft besøg af Mette Rishøj, Birgit Bjerre, Eske Kath, Mia-Nelle Drøchsler og David Ramirez blandt andre.

Engelsholm Billedkunst værksted

FÆLLES AKTIVITETER


GÆSTELÆRERE

I løbet af semestret vil du få gæsteundervisning fra aktive kunstnere, der vil give et indblik i deres praksis og deres viden. Tidligere har linjefaget haft besøg af Mette Rishøj, Birgit Bjerre, Eske Kath, Mia-Nelle Drøchsler og David Ramirez blandt andre.


Procesudstilling

På Engelsholm betragter vi hele den kreative proces som en væsentlig del af læringen. Procesudstillingen er et initiativ, der fokuserer på at give indblik i den kunstneriske praksis, herunder de udfordringer og fejl, der opstår undervejs, frem for blot at fremvise færdige kunstværker.

Formålet er at lære af hinandens erfaringer og arbejdsprocesser samt give en forståelse af, hvordan der arbejdes på værkstederne og på linjefagene. Procesudstillingen giver os samtidigt mulighed for at reflektere over, hvad det vil sige at udstille sine værker for andre og mødet mellem værk og beskuer.


PROJEKTUGER

De sidste fire uger af semestret arbejder du med et selvdefineret projekt – selvstændigt eller sammen med andre. Det er et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Projektugerne er en unik chance for at komme i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen, men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektet består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

Den sidste uge af projektperioden er rettet mod semesterets afslutningsudstilling, hvor alle linjer præsenterer deres værker. Udstillingen er et offentligt arrangement.

Afslutningsprojektet er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra idé til færdigt produkt.

Det siger eleverne

Oplev værkstederne, mød eleverne, snak med underviserne og mærk stemningen. Kig gerne forbi og få en rundvisning.