Skip to main content

ELEVSTØTTE

LÆS OM DINE MULIGHEDER OG SØG ELEVSTØTTE

Der er forskellige muligheder for at søge om elevstøtte, når du gerne vil på højskoleophold på Engelsholm. Her kan du få et overblik over dine muligheder:

ELEVSTØTTE

Der er forskellige muligheder for at søge om elevstøtte, når du gerne vil på højskoleophold på Engelsholm. Her kan du få et overblik over dine muligheder:

Pitstop for studerende – til nedsat pris

Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for at bremse op og tænke dig om. Måske fordi du er blevet træt, eller måske fordi du er kommet i tvivl: Var det alligevel den rigtige uddannelse? Er du ved at gå i stå? Eller er eksamens- og læsepresset lige nu bare lidt for stort?

Du er ikke den eneste. Der er rigtig mange studerende, der undervejs i studiet får brug for et kvalificeret pusterum, og årsagerne kan være vidt forskellige: Nogen er i tvivl om, hvorvidt de har valgt den rigtige studieretning og leder efter nye uddannelsesveje. Andre kan ikke affinde sig med studieformen på uddannelsen. Og andre igen er egentlig glade for deres studie, men trænger bare til at trække vejret, inden de vender tilbage til bøgerne.

På Engelsholm kender vi jer alle sammen. Og fælles for jer er, at I her får muligheden for at holde ind til siden og tage et pitstop på en kreativ højskole. Her er det lysten, der driver værket. Og måske er et ophold med fokus på fællesskab, nye udfordringer og fagligt samvær netop den saltvandsindsprøjtning, du har brug for for at kunne vende tilbage til bøgerne, afklaret og med ny energi?

På Engelsholm kan du få nedsat skolepengene til 1.400 kr. pr. uge. Rabatten er betinget af, at man gennemfører det fulde ophold.

Sådan søger du Pitstop

Du kan vælge Pitstop, når du tilmelder dig dit højskoleophold. Når du er tilmeldt, skal du sende en kopi af et gyldigt studiekort, for at vi kan oprette dig som Pitstop-elev. NB! Der er et begrænset antal Pitstop-pladser til hver linje.

Elevstøtte fra Engelsholm Elevstøtteforening

Hvis du er interesseret i et ophold på 12 uger eller mere, kan du måske få økonomisk elevstøtte fra Engelsholms Elevstøtteforening.

Foreningen kan give substantiel økonomisk støtte til økonomisk trængte og/eller særligt motiverede kommende højskoleelever. Der gives typisk 100-300 kr i støtte pr uge.

Puljen administreres af elevstøtteforeningens bestyrelse, hvoraf ingen af medlemmerne er ansat på skolen.

Støtten er betinget af, at du gennemfører det af skolen planlagte undervisningsforløb. Støtten udløses i den sidste halvdel af dit højskoleophold.

Pengene i puljen er kommet via private donationer og fra overskuddet af visse af skolens koncert- og foredragsaktiviteter.

Det samlede støttebeløb opgives til SKAT.

Sådan søger du elevstøtte

Hvis du ønsker at søge elevstøtte, skal du udfylde formularen, som der linkes til herunder (åbner i nyt vindue).

Bemærk: Elevstøtte skal søges inden du tilmelder dig.

Støtte til unge uden ungdomsuddannelse

Regeringen har indført en særlig støtte til unge uden ungdomsuddannelse. Støtte gives hvis man har en uddannelsesplan (UU plan), hvor et højskoleophold indgår. Kontakt din UU-vejleder for at høre om mulighederne.

Kommunestøtte

Nogle få danske kommuner yder støtte til højskoleophold – spørg din kommune.

Supplerende kommunestøtte

Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse under 30 år (specielt til 18-30-årige på kontanthjælp). Kontakt kommunen og hør mere.

Ledige under 25 år

Du kan komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden med halve dagpenge. Kontakt din A-kasse/Jobcenteret og hør mere.

Dagpenge og kontanthjælp

I forbindelse med aktivering kan højskoleophold være en mulighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jobcentret eller din kommune.

Sygedagpenge

Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke forhindrer evt. behandling.

Støtte til elever fra nordiske lande

Banklys legat (6.500 kr) uddeles til studerende eller tidligere studerende eller exchange students på Nordiske såvel som udenlandske uddannelsesinstitutioner samt højskoler.

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn. www.studni.fo tlf:+298 356 800

Grønlandske elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/Selvstyret.

Islandske elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø tlf: +45 35 42 63 25. Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor www.akmennt.is/nu

Svenske elever kan søge støtte gennem: Centrala Studiestödsnämmden, www.csn.se , tlf: +46 60 18 60 00

Norske elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst 3 måneders varighed gennem: Statens lånekasse for utdanning, Oslo www.lanekassen.no , tlf: +47 22 72 67 00

Ugepris Foråret 2023 = 1.700,- DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1.025,- DKK (60,3%)

Ugepris efteråret 2023 = 1.700,- DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1.025,- DKK (60,3%)

Price per week Spring 2023 = 1.700,- DKK
Hereby price for education (skolepenge) = 1.025,- DKK (60,3%)

Price per week Fall 2023 = 1.700,- DKK
Hereby price for education (skolepenge) = 1.025,- DKK (60,3%)

Finske elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden tlf:+358 9 4542 0800.

Danske, færøske og grønlandske elever kan søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Læs mere her