Skip to main content
Engelsholm Højskole Fordybelse

Muligheder for elevstøtte

Der er forskellige muligheder for at søge om elevstøtte, når du gerne vil på højskoleophold på Engelsholm. Her kan du få et overblik over dine muligheder.

Vær opmærksom på, at du ikke kan ansøge om både elevstøtte fra Engelsholm Elevstøtteforening og Pitstop. Her skal du vælge en af støtteordningerne.

Pitstop for studerende – højskoleophold til nedsat pris

Er du i gang med dit videre studie, men føler du et behov for at tage en pause?

Du er langt fra alene. Flere studerende oplever behovet for et afbræk midt i deres uddannelse. Grundene varierer: Nogle overvejer, om de overhovedet har truffet det rette studievalg og overvejer alternative uddannelsesmuligheder. Nogle kæmper med uddannelsens undervisningsform. Og der er dem, som er tilfredse med deres valg, men som bare har brug for en pause fra læsningen.

Engelsholm tilbyder et kreativt helle, hvor du kan tage en pause fra studierne. Her er det passionen, som er i centrum. Et ophold her, præget af fællesskab, fordybelse og kunst kan være netop det, der giver dig klarhed og energi til at genoptage dine studier med fornyet entusiasme.

Sådan søger du Pitstop

Du kan vælge Pitstop, når du tilmelder dig dit højskoleophold. Når du er tilmeldt, skal du sende en kopi af et gyldigt studiekort, for at vi kan oprette dig som Pitstop-elev. NB! Der er et begrænset antal Pitstop-pladser til hver linje.

For at søge Pitstop, skal du være dansk eller udenlandsk statsborger og studerende på en videregående uddannelse i Danmark eller være dansker og studere på en videregående uddannelse i udlandet.

Elevstøtte fra Engelsholm Elevstøtteforening

Hvis du er interesseret i et ophold på 12 uger eller mere, kan du måske få økonomisk elevstøtte fra Engelsholms Elevstøtteforening. Foreningen kan give substantiel økonomisk støtte til økonomisk trængte kommende højskoleelever, der mangler det sidste for at få råd til opholdet. Der gives typisk 100-300 kr i støtte pr uge.

Puljen administreres af elevstøtteforeningens bestyrelse, hvoraf ingen af medlemmerne er ansat på skolen. Støtten er betinget af, at du gennemfører det af skolen planlagte undervisningsforløb. Støtten udløses i den sidste halvdel af dit højskoleophold. Pengene i puljen er kommet via private donationer og fra overskuddet af visse af skolens koncert- og foredragsaktiviteter. Det samlede støttebeløb er skattepligtigt og skal oplyses til SKAT.

Sådan søger du elevstøtte

Hvis du ønsker at søge elevstøtte, skal du udfylde formularen, som der linkes til herunder (åbner i nyt vindue).
Bemærk: Elevstøtte skal søges inden du tilmelder dig.

Støtte til unge uden ungdomsuddannelse

Regeringen har indført en særlig støtte til unge uden ungdomsuddannelse. Støtte gives hvis man har en uddannelsesplan (UU plan), hvor et højskoleophold indgår. Kontakt din UU-vejleder for at høre om mulighederne.

Kommunestøtte

Nogle få danske kommuner yder støtte til højskoleophold – spørg din kommune.

Supplerende kommunestøtte

Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse under 30 år (specielt til 18-30-årige på kontanthjælp). Kontakt kommunen og hør mere.

Ledige under 25 år

Du kan komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden med halve dagpenge. Kontakt din A-kasse/Jobcenteret og hør mere.

Dagpenge og kontanthjælp

I forbindelse med aktivering kan højskoleophold være en mulighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jobcentret eller din kommune.

Sygedagpenge

Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke forhindrer evt. behandling.

Støtte til elever fra nordiske lande

Banklys legat uddeles til studerende eller tidligere studerende eller exchange students på Nordiske såvel som udenlandske uddannelsesinstitutioner samt højskoler.

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn. tlf:+298 356 800. www.studni.fo 

Grønlandske elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/Selvstyret.

Islandske elever kan søge støtte hos:
Foreningen Norden, Kbh. Ø. Tlf. +45 35 42 63 25. 
Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor www.akmennt.is/nu

Svenske elever kan søge støtte gennem:
Centrala Studiestödsnämmden. Tlf. +46 60 18 60 00.
www.csn.se

Norske elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst 3 måneders varighed gennem: Statens lånekasse for utdanning, Oslo. Tlf. +47 22 72 67 00 www.lanekassen.no

Undervisning (skolepenge) udgør i 2023: 60,3% af ugeprisen.

Finske elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden. Tlf.+358 9 4542 0800.

Danske, færøske og grønlandske elever kan søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Læs mere her


Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os. Hvis du er i tvivl om, hvilken støtteordning du bør søge, eller hvis du har spørgsmål til selve ansøgningen, kan du enten sende os en mail eller ringe til skolens hovednummer.