Skip to main content

Studiekredse

January 12, 2017

I studiekredsene samles vi på tværs af linjerne og dyrker et alment fag.

Hver onsdag har vi studiekreds. Her har vi forskellige almene fag, som er identitetsskabende, filosofiske, historiske og analyserende – fag, der sætter livet, tiden, samfundet og kunsten til debat og som bidrager med en ny dimension til dit liv og din kunsttilgang. Du har tre perioder med studiekreds og skifter mellem Vild Analyse, Filosofaen og Tekst.

Vild analyse (praktisk anvendt filosofi)

Faget, hvor enhver plathed, fortalelse og elendig TV-3 serie behandles på den mest bund-seriøse måde. Vi dissekerer uoplagte fænomener fra populærkulturen og hverdagslivet med oplagte teoretikere fra sociologien, filosofien og psykoanalysen.

Studiekredsen handler om, hvordan de store teorier om det sociale, det ubevidste, sproget og kærligheden ikke er blot abstrakte teorier, men faktisk nærmere er noget, der allerede er en del af vores hverdag. Noget vi ikke helt ved, at vi egentlig godt ved. Noget der kræver en vild analyse.

Din underviser på Vild analyse er Anders Ruby

Filosofaen

Velkommen i Filosofaen. Vi vil læne os lidt tilbage for at tænke og lytte til andres tanker over livet og den verden vi er en del af. Vi vil forsøge at blive klogere ved at stille og få stillet spørgsmål. Måske finder vi ingen svar, men så er vi blevet dét klogere. Måske viser det sig, at verden og livet ikke helt er, som vi forestillede os det …

Vi vil i Filosofaen forsøge at bryde igennem muren af almindeligt udbredte meninger og formodninger for at undersøge verden og tingene på ny og i dybden. Vores sanser, uddrag af litteratur, digte, film, billeder, artikler mm vil blive brugt som afsæt for tænkning og samtale. Hvad er en god handling? Har vi en fri vilje?..

Jeg glæder mig til at læne mig tilbage og dele store og små filosofiske tanker og spørgsmål med jer i Filosofaen.

Din underviser på Filosofaen er Dorte Brøchner Jessen

Kunsthistorie

Hvad er kunst? Hvorfor ses forskellige kunstudtryk op gennem historien? Hvilken betydning har kunst, arkitektur og design for dig – hvis det overhovedet betyder noget?
Nysgerrighed, humor, undren, vilde spørgsmål og gode samtaler er kernen i undervisningen, som tager udgangspunkt i kunstnerens rolle og forskellige udtryk.

Vi laver nedslag i historien og undersøger, hvordan mange forskellige kunstnere, designere og arkitekter reagerer på deres samtid.

Kunsten stiller ofte spørgsmål til sig selv og til os, og der er ingen facitlister. Vi kan dermed ikke komme til at sige noget forkert i forhold til den, hvilket er ret befriende.

Alle spørgsmål er tilladt, og dér hvor vores undersøgelser strander, hiver vi teorier og historiske fakta på banen.

Det giver dig forhåbentlig en indsigt og inspiration, som du selv kan anvende i forhold til dit eget, skabende arbejde og videre ud i livet.