Skip to main content
Engelsholm Højskole historie

ENGELSHOLM SOM HØJSKOLE

I 1939 blev Engelsholm slot købt af Sune og Gudrun Andresen samt Frede og Sigrid Bording og blev af disse anlagt til højskole. Mens Sune Andresen blev indsat som skolens forstander.

Med 2. verdenskrigs indtog i Europa, åbnede Engelsholm højskole i en meget urolig tid. Og det var med rysten og bæven, at forstanderne afventede de første elevers ankomst. Særligt efter Danmarks besættelse, skabte det nervøsitet hos forstanderne. Men det viste sig, at tiden var gunstig til opstarten af en højskole.

HØJSKOLE UNDER KRIGEN

Allerede den første vinter var skolen fuld. Skolearbejdet gik fint, trods den tyske besættelse – indtil tyskerne begyndte at anlægge flyveplads i Vandel (Fliegerhorst Vandel).

Flere gange i løbet af krigen var besættelsesmagten ude efter Engelsholm Slot. Første gang var heldigvis først så sent som i december 1943, hvor den daværende fangelejr i Sdr.Omme ville beslaglægge skolen. Dette blev dog ikke til noget. I februar 1944 var en kommission fra værnemagten på besøg for at besigtige skolen efter en rundvisning. Her lykkedes det Sune Andresen at holde dem fra bl.a. slottets privatbolig. Det havde tyskerne heldigvis ikke gennemskuet og kunne i stedet meddele, at de ikke kunne bruge stedet, da det var for småt.

Heldet rakte desværre ikke meget længere og allerede i marts samme år (1944) ombestemte tyskerne sig og Engelsholm Højskole modtog en beslaglæggelsesordre – denne gang var det alvor og der var ikke noget at stille op. Familien og dermed skolen måtte rømme slottet omkring påsken 1944. Familien, personale og elever flyttede ind på Haraldskær vandrehjem (ved Skibet) og boede i “lag” her frem til befrielsen i 1945.

På slottet var bl.a. Hauptmann og Kommandant for I./KG 77 Willi Sölter indkvarteret. Denne Sölter født d. 18 juli 1913, var en herrer der havde været med i krigen på flere fronter og var ved krigens afslutning en højt dekoreret officer. Han nåde dog ikke at tilbringe mange måneder på Engelsholm, da han først kom hertil fra Norge i februar 1945. Sune Andreasen havde bedt tyskerne om at passe på Engelsholm, og ved familiens tilbagevenden d. 7. maj 1945 vidste det sig, at tyskerne havde pareret ordre. Flere ting var pakket ind i krydsfiner, bl.a. en værdiløs kakkelovn. Hovedtrappen var belagt med beskyttende brædder. Men der så alligevel herrens ud.

TILBAGE PÅ SLOTTET

Sune Andresen skriver i årsskriftet 1945, at stedet nærmest lignede en marskandiser-butik, der var blevet plyndret. Et rod og kaos alle vegne, alt havde tyskerne efterladt sig. På slottet fandt man alt fra en bil til undertøj, sokker, uniformer og våben med tilhørende ammunition, madrester og mange andre ting. Alt smadret og ødelagt. På flyvepladsen i Vandel kom englænderne og tog over efter krigen. Tyskerne var ude fra Engelsholm, der igen kunne være hjem for familien Andreasen, samt højskole for de mange elever – men der var også plads til de engelske soldater fra flyvepladsen. De nød godt af den danske mad fra skolens køkken.

DEN STORE BRAND

I 1947 blev “Mejeriet” bygget som elevbolig, i stil som skulle indgå i sammenhængen med de allerede eksisterende bygninger, det gælder i øvrigt også de senere bygninger.

D. 15. januar 1952 opstår en større brand på stedet og slottet brænder. Branden udgjorde store skader på slottet og groft set brændte hele tagetagen, tre spir og den nordlige ende af 1. salen. Det alt mens resten af slottet blev gennemvædet af vand, i brandslukningen. Og nej, det var ikke Margrethe Lange (hende fra nytårsnat), der kom for sent over søen. Det var store vaskedag på Engelsholm Højskole, der var godt gang i røgrøret op gennem den gamle skorsten og en gnist fængede i spindelvæv og gammelt støv og startede den fatale brand. Ved renoveringen, der stod på frem til november 1952, kom flere af slottets “kineserier” frem.

SELVEJENDE INSTITUTION

I 1952 overgik Engelsholm Højskole til selvejende institution d. 19. april v./ Forstander Sune Andresen. I 1957 blev “Laden” bygget til brug for elever og en gymnastiksal, dette hus er senere ombygget til værksteder. I 1970 blev den resterende del af avlsgården tilbagekøbt og ombygget til værksteder og stuehuset til elevbolig. I 1985 blev “Fæstalden” opført til brug som elevbolig.

Ud over at Engelsholm Højskole stadig må være Danmarks smukkest beliggende højskole, er højskolen gennem tiden fortsat med at udvikle sig til det den er i dag; nemlig en højskole med stor fokus på klassisk dannelse og det kreativt skabende. På Engelsholm findes i dag både korte og lange kurser indenfor kunstneriske og musiske fag. Hvilket betyder at skolen gennem året har mange forskellige hold og elever under taget.

VIL DU VIDE MERE OM ENGELSHOLM?

Engelsholm bygger en ny renæssance

FREMTIDEN

ENGELSHOLM BYGGER OM – EN NY RENÆSSANCE
Engelsholm Højskole Rundvisning

HISTORIEN

HISTORIEN OM ENGELSHOLM SLOT