Skip to main content

Sangskrivning & Musikproduktion

Drømmer du om at arbejde med sangproduktion, lyrik og lydkunst og vil du gerne være en del af et stort musikalsk fællesskab? Så er Sangskrivning & Musikproduktion på Engelsholm højskole noget for dig.

Der er mange måder at være sangskriver på. En sangskriver kan være artist, producer, tekstforfatter, track writer, co-writer, topliner, lyddesigner, performancekunstner, lydterapeut mv.

Sangskrivere arbejder i et bredt musikalsk felt og henter inspiration fra alle kunstneriske verdenshjørner. Derfor er det vigtigt at have kendskab til de mest anvendte teknikker indenfor bred kommerciel sangskrivning, samt de kunstneriske strategier og værktøjer, der ofte hentes fra mere nichepræget og eksplorativ sangskrivning.

Vi bruger computeren som et skabende, elektronisk instrument i sangskriverprocessen, mens vi arbejder med kompositionshistorie, stilbegreber, trends og teknikker. Vi lytter, afprøver, opdager, taler sammen og finder ny inspiration hos hinanden og i verden omkring os. Som elev har du derfor altid medindflydelse på de emner og perspektiver, vi arbejder med.

Sangskrivning & Musikproduktion er for alle, uanset om du er meget øvet eller begynder. Du er måske sangskriver, og ønsker at skrive til egne projekter, eller producer, der ønsker at skrive og producere for andre. Eller måske er du blot nysgerrig og ønsker at udforske, hvordan du kan udtrykke dig gennem musik og lyrik.

Vores undervisere er selv skabende kunstnere og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig på scenerne og i musikbranchen. Det vil du kunne mærke i undervisningen.

I undervisningen opfører vi vores sange og skitser for hinanden. Vi arrangerer også koncerter for resten af højskoleholdet, hvor vi optræder med vores musik. Ofte vil linjefaget VJing skabe flotte visuals til musikken.

Du har mulighed for at benytte vores lydstudier og -udstyr til at indspille og producere din musik. Der er også mulighed for at låne en Martin D1 western guitar eller lignende standard.

Vi arbejder tæt sammen med linjefaget Elektronisk Musik, f.eks. har vi fælles undervisningsuger med co-lab koncerter, musikfilosofi og andre relevante projekter.

Undervisere

elever på engelsholm højskole elever på engelsholm højskole
Engelsholm Højskole elever arbejder med elektronisk musik Engelsholm Højskole elever arbejder med elektronisk musik
undervisere i sangskrivning på Engelsholm Højskole undervisere i sangskrivning på Engelsholm Højskole
Engelsholm Højskole elever arbejder med sangskrivning Engelsholm Højskole elever arbejder med sangskrivning
studio paa engelsholm højskole studio paa engelsholm højskole
elever på engelsholm højskole elever på engelsholm højskole

Temaer i Sangskrivning & Musikproduktion


Støj

Støj er et fundamentalt begreb i moderne lyd, musik og kunstforståelse. Det 20.århundrede kan på mange måder kaldes ”støjens århundrede”. Støj har sat sit store præg på hvordan vi i dag oplever lyd og hvordan vi forstår verden via dens lyde. Vi skal på sporet af støjens bevægelse fra 1800-tallets industrifabrik til samtidens støjende popmusik.  


Introduktion til lydproduktion
i Logic Pro X

Et vigtigt værktøj for sangskrivere er at kunne indspille, lytte og tage stilling til sit eget materiale. Med en grundlæggende viden om Logic Pro X og sangproduktion vil du blive i stand til at supplere og forfine dit kunstneriske udtryk med nye måder at skrive sange på.


Lyrik

Hvordan beskriver man verden omkring sig, en tanke eller en følelse? Hvordan kommer man ud over at skrive om sig selv? Vi skal arbejde med at få sproget selv i tale og gøre det ud fra tre lyriske idealkategorier. Du vil lære om lyddigtning, associativ lyrik og poplyrik.


HYPERPOP OG PC MUSIC 

Amerikanske avantgardister, som Conlon Nancarrow, eksperimenterede med tidlig maskinmusik på selvspillende klaverer. Denne maskinmusik sammenligner vi med samtids- og popmusik i 2023.

Vi skal lave popmusik, der flyder ud over alle grænser, når vi ser nærmere på PC Music og Hyperpop. Bliv introduceret til Black Midi, generativ musik, æstetisk “maksimalisme” og anden “umulig musik”.


POPFORM OG KOLLAGEFORM  

Popformen optræder i mange variationer og er tilsyneladende svær at ryste af os. Vi ser nærmere på traditionelle, alternative og elektroniske popformer.  

Over for popformen sætter vi kollageformen. En form af brud og kontraster, som også er rigt benyttet i sangskrivningen, både i radikale, avantgardistiske udtryk og i sange med en internaliseret kollage.  


Performance

En spændende og væsentlig opgave for sangskriveren består i at udvikle sit personlige udtryk og fremføre sine sange for andre. Derfor skal du i denne uge arrangere dine numre med de andre elever og performe dem til en fælles ’sangskriverkoncert’ senere på ugen – det vil samtidig fungere som forberedelse til de koncerter, der kunne tænkes at komme i programmet under studieturen. 


Færdigskrivning

Hvordan man kommer fra rå skitse til en færdig sang? Hvordan kan min intuition hjælpe mig? Hvornår har jeg brug for hjælp fra andre og hvornår er musikken egentlig færdig?  Vi skal arbejde med proces; inspiration, koncept, forventning, eksperiment og beslutning i en sangproduktions skabelse fra iphone-skitse til udgivet master. 


Co-writing

I denne uge skal I skrive sammen to og to. Der kan opstå en helt speciel magi i sangskrivningen gennem samarbejder eller “co-writes”. Så lad der være dobbelt op på kreativiteten og bliv klogere på jer selv som sangskrivere. Gennem det at lære hinandens styrker at kende, vil I komme til at opsøge og undersøge helt nye musikalske græsgange.


Melodi

Melodi er muligvis sangskriverens primære værktøj, men hvordan opstår melodier, og hvordan kan vi selv opfinde dem? Melodier består af intervaller og motiver, som kan sammensættes til enkle eller kryptiske tonerækker. Bliv introduceret til uendelige melodier, popmelodier, tunes og tune-designs, naturmelodier, hooks, generative melodier m.m. Vi arbejder med, hvordan man finder og opfinder nye melodier, og hvordan vi gør dem gode.


Identitet og ikke-identitet

Sangskrivningstraditionen kæmper med nemt at blive en omgang “small talk”. En pæn orden af gentagelser, floskler, automattanker og udtryk. Hvordan når vi udover det, så vi kan skrive sange og musik, der vil mere med verden end bare dét at tale om os selv og vores mere eller mindre tilfældige erkendelser og oplevelser? Vi skal kaste os ud i en filosofisk snak om identitet forstået som ‘genkendelighed’ og modstille med det, som umiddelbart er vanskeligere at genkende. Identitet overfor ikke-identitet – det massekulturelle overfor det særegne – kopien overfor originalen – det partikulære overfor det ikke-partikulære osv. Store termer, men vi kaster os ud i tankerne og ser, hvad vi får sat i gang.


BEATKULTUR OG PHIL SPECTOR’S ”WALL OF SOUND” 

I 1960’ernes Los Angeles udviklede den amerikanske producer Phil Spector en produktionsmetode kendt som ’Wall of Sound’. Vi dykker ned i de metoder, han brugte i studiet for at frembringe dette voldsomme og særegne lydudtryk, som skilte sig ud fra alt andet populærmusik i samtiden. Vi kommer også omkring Brian Wilson (The Beach Boys) der, gennem sin fascination af Spector, tog metoderne til sig og videreudviklede dem til nye højder på mesterværkerne ’Pet Sounds’ og det forliste album ’SMiLE’. I denne uge skal du selv afprøve nogle af metoderne og lave dine egne Wall of sound-sange. 


ATONAL SANGSKRIVNING 

I denne uge skal vi endeligt rive harmonikkens rødder op. Vores moderne tid har mange sensibiliteter og verden kan, med andre ord, føles i systematisk ubalance. Den atonale musik er spændende at undersøge, for den hjælper os med at sætte ord, system og stemning på en verden der er mere konfliktfyldt og usammenhængende end f.eks. popsange synes at give indtrykket af. Lær at skrive musik hvor kvaliteten findes i dissonansen, i den uopløste spænding og i selve den usammenhængende verdens smukke sensibilitet. Lad os lade dissonanserne klinge frit og stille brydninger ud til offentligt skue! 

 


PRODUKTION OG TOPLINE 

Lav musik sammen uden på noget tidspunkt at arbejde sammen. Det bliver en mental øvelse i at dosere de forskellige trin i skrivningsprocessen på en måde, så det bliver overskueligt og ja – sjovt! Du bliver udfordret i lave sangproduktioner og toplines. 


COLAB

Tværfagligt samarbejde med linjen for Elektronisk Musik. Komposition af fælles tredje. 


AMBIENS

I traditionel musikforståelse er det melodien, der bidrager med variation i sangens forløb. Men i monotone kollager, er der ikke markante melodier, temaer eller store dynamiske udsving. Derimod henledes opmærksomheden på mikrotonale forandringer i teksturen; i ambiensen. Lydbaggrunden træder i forgrunden og fremdriften punkteres og dette skifte i perspektiv giver mulighed for at arbejde med en form for vertikal musik. I arbejdet med ambiens i sangskrivning skal vi skrive sange, hvor tiden står stille.


Praktikanter fra konservatoriet

Vi får jævnligt besøg af 2. års-studerende fra DIEM (den elektroniske musikuddannelse) og Sangskrivning på Det Jyske Musikkonservatorium (DJM). Som et led i deres uddannelse skal de undervise i to uger, og det er ikke til at vide, hvad de finder på, men det plejer bestemt ikke at være kedeligt. De vil samtidig give et indtryk af studiemiljøet og hvad der kræves for at komme ind på konservatoriet. 

Engelsholm Højskole sangskrivning
Sangskrivning Engelsholm Højskole
Sangskrivning Engeslholm Højskole

GÆSTELÆRERE

På Sangskrivning & Musikproduktion vil du opleve, at der lejlighedsvis er tilknyttet gæstelærere. Vi samarbejder med en bred vifte af interessante gæsteundervisere, bl.a. Asger Nordtorp alias Guldimund, Sophia Hage aka Debbie Sings, Rune Borup, Kristian Finne Kristensen, Jacob Bellens, Bisse, Gisli Gislason, Tobias Stenkjær, Pia Raug, Marie Fisker, Nikolaj Vonsild (When Saints Go Machine), Cæcilie Trier (Choir of Young Believers), Roar Amundsen og Andreas Führer.


PROJEKTUGER

I de sidste uger af semestret får du mulighed for at arbejde med et personligt projekt, hvor du selv fastsætter og formulerer rammerne. Du kan vælge at fordybe dig i teknikker, temaer, ismer eller begreber, der er blevet introduceret i undervisningen, eller udforske helt nye idéer. Dit projekt vil omfatte idégenerering, planlægning, projektbeskrivelse, argumentation for indholdet og selvfølgelig selve udførelsen. Afslutningsprojektet giver dig indsigt i de praktiske og æstetiske aspekter ved at føre et projekt fra idé til færdigt produkt.


Procesudstilling

På Engelsholm betragter vi hele den kreative proces som en væsentlig del af læringen. Procesudstillingen er et initiativ, der fokuserer på at give indblik i den kunstneriske praksis, herunder de udfordringer og fejl, der opstår undervejs, frem for blot at fremvise færdige kunstværker.

Formålet er at lære af hinandens erfaringer og arbejdsprocesser samt give en forståelse af, hvordan der arbejdes på værkstederne og på linjefagene. Procesudstillingen giver os samtidigt mulighed for at reflektere over, hvad det vil sige at udstille sine værker for andre og mødet mellem værk og beskuer.

Det siger eleverne

Oplev værkstederne, mød eleverne, snak med underviserne og mærk stemningen. Kig gerne forbi og få en rundvisning.