Skip to main content

SMYKKEDESIGN

Smykker er udtryk, fortælling og materialer.
Tag på højskole og fordyb dig i smykkedesign og oplev smykkernes mangfoldige verden. På Engelsholm Højskole arbejder vi med smykker som en kunstform, hvor både moden og kunsten er med til at rykke ved vores syn på smykkets egentlige værdi. En kunstform og moderne udtryksform, der er i udvikling og hvor tradition, funktion og form udfordres af nye tendenser og materialer.

På linjen med Smykkedesign udfordrer vi både det klassiske og det alternative. Vi lade os inspirere af naturen, historien og samtidskunsten, for at undersøge, idégenere og eksperimentere og for at give udtryk af indtryk indenfor smykkedesigns mangfoldige muligheder. Vi arbejder projektorienteret i undervisningen. I hvert projektforløb bliver du udfordret i nye måder at udtrykke dig på og nye teknikker tilknyttes de forskellige temaer. 

SMYKKEDESIGN ER …

Smykkedesign har på Engelsholm Højskole en eksperimenterende tilgang til både materialerne og smykkernes signalværdi. På værkstedet kommer du til at udforske smykkets formsprog og arbejde med forskellige smykkematerialer – både de traditionelle og de mere alternative.

Vi arbejder projektorienteret og idebaseret. På linjefaget smykkedesign kommer du til at arbejde med opgaverne ud fra en personlig vinkel og tolkning.

Nybegyndere vil i starten have fokus på at lære at mestre teknikker, mens øvede lægger vægten på idegenerering og den personlige vinkling og løsning af opgaven.

De enkelte projekter er oftest af 1 – 3 ugers varighed. Et forløb vil oftest bestå af et inspirationsoplæg, introduktion til nye teknikker, øvelser, idegenerering, materialeundersøgelser, sparring individuelt eller i gruppen og endelig din løsning af opgaven i praksis.

Du bliver inspireret, får ideer, og afprøver dem i skitser og modeller. Du tager på opdagelse, snakker om dit projekt, laver eksperimenter, tager beslutninger og lader andre muligheder stå åbne. Du undersøger former, overflader og materialer, er i samtale med materialet, forundres og skaber interessante, smukke og nyskabende smykker.

Det handler om at forene kundskab, teknik og ideer og at omsætte det til form og udtryk. Der er fokus på at styrke dine kreative evner, og du får indsigt i håndværk og materialer. Linjefaget smykkedesign er en platform til at afprøve tænke og handle som en reflekterende praktiker.

Arbejdsformen er praksis- og værkstedsorienteret. Nedenfor kan du få er et indblik i, hvad du kommer til at arbejde med på smykkedesign:

 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted
 • Engelsholm Højskole smykkedesign smykkeværksted

SMYKKER OG LANDSKABER

Landskaber er ikke noget man normalt forbinder med smykker, men særligt, hvis man nytænker og udvider begrebet, kan det være en stor inspirationskilde til smykker. Du kommer til at forholde dig til en kunstnerisk kontekst og relieffet som formsprog. Det åbner dine øjne for inspiration fra en uventet vinkel. Gennem forskellige overfladebehandlinger og lag på lag bygges det personligt tolkede landskab op, som bliver til smykker.


PARAFRASE/RE-DESIGN

Re-design og parafrase handler om at tage afsæt i et eksisterende design eller kunstværk og udsætte det for en personlig tolkning og nytænkning. Det kan være en detalje, du zoomer ind på, en komposition du ændrer, leg med materialer eller tolkning. Du lægger vægt på det, du synes er interessant og vigtigt.

Det handler om at skabe nyt ud fra noget eksisterende, ikke som kopier, men værker, der har en genkendelighed og som er gjort mere interessante og transformeret over i smykkeverdenen.


STATEMENT

Vi arbejder med smykker, der sender budskaber.

Statementsmykker har to sider. Det kan være store og prangende modesmykker, der passer til et out-fit eller være smykker med en kunstnerisk vinkel, hvor du bruger smykkernes form eller materiale konceptuelt som et medie for dit budskab. Et budskab, der fortæller eller stiller spørgsmål til holdninger, standpunkter, tanker og ideer – du vælger selv, hvilken vinkel du finder mest interessant.

Vi arbejder med, hvordan vi kan transformere en følelse eller abstrakt tanke til en mere konkret ide og et formsprog, der kan overføres til et bærbart objekt og smykke, så budskabet kan aflæses.


Det personlige smykke

Et smykke kan have stor betydning for den enkelte – det kaldes også Memory-design. Projektet handler om intuition og hvorfor vi vælger, som vi gør, og hvordan vi kan skabe personlige smykker til andre.

Vi arbejder med memory-design, det at vi husker en person eller begivenhed gennem et smykke. Vi ser på den interaktion, som sker dels mellem smykket, bæreren og beskueren og den personlige historie, fordi de kan være identitetsskabende. Valget af smykker er – bevidst eller ubevidst – en del af den fortælling, vi skaber om os selv, lidt som “klæder skaber folk”.


COMPUTER VS HÅNDVÆRK

Udviklingen viser, at mange i fremtiden kommer til at arbejde med digitalt design og digitale produktionsmetoder. Med en nysgerrig vinkel bearbejder vi emnet fra flere vinkler. Hvor går udviklingen hen og hvad kan vi bruge det til?

På dette smykkekursus får du introduktion til og prøver kræfter med tegneprogrammet Rhinoceros, og du lærer at printe eller laserskære de computertegnede smykker og objekter. Som modspil til den nye teknologi, arbejder vi med traditionelt håndværk, samt med brochen som objekt og temaet ’modsætninger’. Brocher er en af de ældste smykkeformer, vi har og 3D-print er en af de nyeste fremstillingsmetoder.


Input > form > souvenir

Fra input til form – fra form til souvenir. Vi transformerer og bearbejder former. 

Souvenirs handler om at huske begivenheder, minder og oplevelser. Det kan fx være, at du på semestrets studietur registrerer, tager noter, fotograferer, samler materialer og indtryk. En eller flere former, et fragment eller et udsnit vælges ud. Det bearbejdes og der tolkes over emnet, så der ud fra emnet dannes en helhed, en form, et smykke og din personlige souvenir.

 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab
 • Engelsholm Højskole fællesskab

FÆLLES AKTIVITETER


Procesudstilling

På Engelsholm betragter vi hele den kreative proces som en væsentlig del af læringen. Procesudstillingen er et initiativ, der fokuserer på at give indblik i den kunstneriske praksis, herunder de udfordringer og fejl, der opstår undervejs, frem for blot at fremvise færdige kunstværker.

Formålet er at lære af hinandens erfaringer og arbejdsprocesser samt give en forståelse af, hvordan der arbejdes på værkstederne og på linjefagene. Procesudstillingen giver os samtidigt mulighed for at reflektere over, hvad det vil sige at udstille sine værker for andre og mødet mellem værk og beskuer.


GÆSTELÆRERE

I løbet af semestret vil du få gæsteundervisning fra aktive kunstnere, der vil give et indblik i deres praksis og deres viden. Tidligere har linjefaget haft besøg af bl.a. Kim Buck, Jytte Kløve, Maiken Berle, Pernille Mouritzen, Josephine Winther, Moira Werner, Sophie Rose og Claus Kramer.


FORDYBELSESUGER

De sidste fire uger af semestret arbejder du med et selvdefineret projekt selvstændigt eller sammen med andre – et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Projektugerne er en unik chance for at komme i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen – men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektet består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet – og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

Den sidste uge af projektperioden er rettet mod semesterets afslutningsudstilling, hvor alle linjer præsenterer deres værker. Udstillingen er et offentligt arrangement.

Afslutningsprojektet er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra idé til færdigt produkt.

Det siger eleverne

Oplev værkstederne, mød eleverne, snak med underviserne og mærk stemningen. Kig gerne forbi og få en rundvisning.

Underviser på Smykkedesign