Skip to main content
Engelsholm Højskole

Historien om Engelsholm Slot

Slottet har gennem tiden været under et hav af forskellige ejerskaber. Lige fra de succesrige og langvarige til de meget korte og kaosfyldte. Men vigtigst af alt har de alle været med til at forme Engelsholm, dets historie og udvikling. 

NÆVNT FØRSTE GANG

Engelsholm er nævnt på skrift første gang i 1452 på et dokument, der beskriver et ejerskifte mellem Kongen og en adelsmand der hed Timme Nielsen Rosenkrans. Timme byggede i årene her efter en herregård. Selve hovedbygningen var bygget af munkesten, taget var tækket med munke- og nonnetagsten og vinduerne var blyindfattede ruder. Resterne af Timmes hus ligger under det nuværende slot. Knud Brahe overtog Engelsholm i 1590 og påbegyndte, bl.a. med hjælp og inspiration fra sin noget mere kendte bror, Tycho Brahe, byggeriet af Engelsholm.

EJERSKABER

Som nævnt ovenfor var den først kendte ejer af Engelsholm Timme Nielsen Rosenkrans. Efter Rosenkrans-slægten overtager Lange-slægten Engelsholm. Men først efter Knud Brahes overtagelse i omkring år 1590 påbegyndes det nuværende Engelsholm Slots opførelse. Brahe-slægten bliver på Engelsholm slot helt frem til år 1727, hvor ejerskabet videregives. I år 1767 overtager den kendte d Lichtenberg-slægt slottet og bevare med et enkelt udfald ejerskabet frem til 1770. Fra 1770 og frem til 1939 skifter slottet jævnligt hænder og forbliver ikke i samme slægt gennem flere generationer. I 1939 sælges slottet til grundlæggerne af Engelsholm Højskole; Sune og Gudrun Andresen, samt Frede og Sigrid Bording. Du kan læse mere om højskolens historie via menuen nedenfor. 

SLOTTETS OPFØRELSE

Slottets nuværende hovedbygning blev indviet 1. januar 1593. Bygningen er opført under ejerskabet af Knud Brahe og dennes kone Margrethe Lange, som havde slægtsbånd på herregården.

Slottet er inspireret af det franske slot Ancy-le-Franc, som blev bygget i år 1546 og ligger i Bourgogne. Faktisk er Engelsholm Slot næsten en tro kopi af det franske slot, dog med mere ‘rene’ danske former. Slottet er opført i som en rektangulær bygning, med et regulært grundplan. I hvert hjørne af bygningen er opført et indfældet kvadratisk tårn. I følge historiske kilder var Knuds bror, astronomen Tyge Brahe, involveret i opførelsen og tegningen af Engelsholm Slot. 

Udvendigt er slottet i store træk bevaret, dog med små ændringer, som f.eks. kvistene og tårnenes spir. Indvendigt har slottet gennem tiden gennemgået store ændringer. 

I 1727 påbegyndtes er indvendig ombygning i barokstil. I 1737 blev der sat “sydtyske” kupler på tårnene og en stor trelænget avlsgård blev opført.

PARKEN

Parken blev anlagt i fransk stil. I 1931 blev størstedelen af avlsgården nedrevet. Tilbage står kun det syd-østlige hjørne og en lille tværbygning mod vest. Der blev opført et stuehus til den resterende del af avlsgården, der i øvrigt blev skilt fra hovedbygningen som en selvstændig gård.

VIL DU VIDE MERE OM ENGELSHOLM?