Skip to main content

Tre-To-Engelsholm UGE 32

Kom og vær en del af TreToEngelsholm, når Engelsholm Højskole bl.a. inviterer dygtige og kompetente tidligere elever tilbage til skolen som undervisere. Dertil kommer også nogle af skolenes faste undervisere og et par eksterne gæsteundervisere.
Det er en skøn og livlig højsommeruge, hvor alle Engelsholms linjefagsværksteder + lidt ekstra er i spil.
Ud over de gængse Engelsholm værkstedsfag tilbydes også Vild Analyse (praktisk anvendt Filosofi) og Podcast med nogle af kongerigets ypperste undervisere indenfor netop disse 2 fagområder.
Ved side af hovedfagene er der naturligvis morgensamlinger med sang og fortælling, foredrag, talks, (fælles-)sangaften og koncert
Tjek fagene for uge 32 ud nedenfor og kom og vær med på en uges fantastisk sommerhøjskole.